Instituto de la Mujer
Formación Compartiu

Formació en igualtat d'oportunitats

Perquè la igualtat entre homes i dones sigui real i efectiva cal disposar, a més de la voluntat política, dels coneixements necessaris, les capacitats i les tècniques per fer una anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere, impulsar recerques i fer aquest coneixement accessible a les persones responsables de posar en marxa les polítiques d'igualtat, en tots els àmbits, amb la finalitat que arribi a la societat en el seu conjunt, per fer que aquest coneixement s'incorpori a la nostra cultura.

Per aconseguir aquest objectiu, la formació és un instrument imprescindible. De fet, el disseny i la posada en pràctica de les polítiques d'igualtat sempre porten associades accions formatives.

L'Institut de la Dona col·labora en aquests processos mitjançant la recerca sobre processos de formació en igualtat, el disseny de metodologies específiques, l'elaboració de materials didàctics, la promoció i realització de cursos presencials i en línia en matèria d'igualtat i el disseny d'indicadors i processos d'avaluació.

En aquest apartat oferim una llista detallada dels cursos en línia i presencials, les jornades i els cursos i els materials didàctics, informació que també es pot trobar a la guia que recull el Pla de formació en igualtat d'oportunitats entre dones i homes.