Instituto de la Mujer
Otros observatorios Compartiu

Altres observatoris

Organismes públics, com el Ministeri de Sanitat o el Consell General del Poder Judicial, tenen òrgans específics que assessoren, analitzen, avaluen i difonen tota la informació relativa a les polítiques transversals sobre igualtat de gènere en els seus àmbits d'activitat respectius.

  • Observatori Estatal de Violència de Gènere S'obrirÓ en una finestra nova. Òrgan adscrit a la Secretaria d'Estat d'Igualtat a través de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, al qual correspon l'assessorament, l'avaluació, la col·laboració institucional, l'elaboració d'informes i estudis i les propostes d'actuació en matèria de violència de gènere.
  • Observatori de Salut de les Dones S'obrirÓ en una finestra nova. Organisme de la Direcció General de l'Agència de Qualitat del Ministeri de Sanitat i Consum per promoure la disminució de les desigualtats en salut per raó del gènere.
  • Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial S'obrirÓ en una finestra nova. És un instrument d'anàlisi i d'actuació que, en l'àmbit de l'Administració de justícia, promou iniciatives i mesures dirigides a eradicar el problema social de la violència domèstica i de gènere.
  • Observatori de la Dona en les Forces i Cossos de la Seguretat de l'Estat Observatori creat per disposar d'un coneixement actualitzat de la situació de la dona en el Cos Nacional de Policia i en la Guàrdia Civil i formular recomanacions en matèria d'igualtat de gènere.
  • S'obrirÓ en una finestra nova. Observatori de Gènere, Constitució i Reformes Estatutàries INAP Observatori creat en el si de l'Institut Nacional de l'Administració pública per estimular el debat públic sobre la introducció de la perspectiva de gènere en l'actual debat de reformes estatutàries autonòmiques, servir de plataforma perquè els diferents actors socials (polítics, món acadèmic, món sindical, associacions, etc.) es puguin involucrar en la governança pública i aportar recomanacions polítiques amb l'objectiu de millorar la formulació del mainstreaming de gènere a escala nacional i autonòmica.
  • Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe S'obrirÓ en una finestra nova. Es un observatorio de ámbito regional, coordinado por la CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe), que se puso en marcha en cumplimiento de los acuerdos adoptados durante la X Conferencia Regional celebrada en Quito, Ecuador (2007) . Tiene como objetivos: analizar y hacer visible el cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; poner a disposición de los gobiernos indicadores estratégicos de género y herramientas analíticas para la formulación de políticas. Para ello brinda apoyo técnico y capacitación a los Institutos Nacionales de Estadística y de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de los países que lo soliciten. Anualmente elabora un informe que proporciona un diagnóstico sobre las desigualdades entre mujeres y hombres en temas claves como: trabajo remunerado y no remunerado, uso del tiempo y pobreza, acceso a la toma de decisiones y representación política, violencia de género y salud y derechos reproductivos.

W3C. S'obrirà en una finestra nova