Instituto de la Mujer
Movimiento Asociativo Compartiu

Moviment associatiu

Un dels objectius de l'Institut de la Dona és fomentar l'associacionisme de les dones com a instrument de canvi de la seva situació social. Per aquest motiu, ha impulsat la creació i el manteniment del moviment associatiu, al llarg de la seva història, sia directament mitjançant la subvenció de programes o a través de la col·laboració amb les comunitats autònomes i les entitats locals, a fi d'aconseguir millores en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats al nostre país.

La col·laboració ha estat molt estreta i la seva finalitat ha estat donar suport a través de diferents mitjans a les organitzacions que actuen a favor dels drets de les dones, amb el benentès que sense associacions fortes i independents que s'aproximin als problemes de les dones i els transmetin, serà molt difícil que l'Administració adopti sempre les respostes necessàries.

Així, des dels seus inicis, l'Institut de la Dona ha fomentat la creació de cases d'acollida per a dones maltractades, serveis d'orientació, pisos tutelats per a dones joves amb càrregues familiars, centres d'assessorament jurídic, etcètera.

L'Institut no solament ha dedicat una part important del seu pressupost a subvencionar activitats d'aquests grups, sinó que també ha impartit cursos per orientar les associacions sobre com treballar en qüestions de gènere, ha elaborat una gran base de dades amb informació sobre associacions i s'ha encarregat de donar difusió a organitzacions i centres d'interès que actuen en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats.

Instruments de suport

W3C. S'obrirà en una finestra nova